Fent de doula

Acompanyar famílies

Les famílies contracten una doula quan…

Volen viure el procés de la p-maternitat de forma conscient.

Senten que volen aprofundir en conèixer diverses opcions per parir, criar…

Se senten desbordades (per les emocions, per l’allau d’informació o per les recomanacions).

No estan gaudint d’alguna etapa de la p-maternitat (des de l’embaràs a la criança), o volen gaudir-ne més.

Es volen sentir cuidades i acompanyades per una professional que comprendrà les seves necessitats i donarà suport a les seves decisions.

Volen vincular-se amb el nadó o l’infant d’una forma més intensa i respectuosa.

Senten la necessitat de viure el dol perinatal acompanyats per una professional.

Grups de criança

La criança és una etapa molt intensa, per això sempre recomano que es visqui acompanyada.

Els grups de criança són un espai ideal per compartir vivències i inquietuds de l’etapa en què es troben les famílies, aprendre els uns dels altres i jugar amb els infants.

Part de la meva feina consisteix en dinamitzar aquests grups, en els quals ofereixo informació, dinàmiques vivencials i elements de reflexió per a les persones adultes, jocs per fer amb les criatures…

D’aquesta manera contribueixo a fomentar els vincles positius entre els infants i els seus pares i mares.

També vetllo per a que aquest espai de trobada sigui un moment de distensió per a les famílies, afavorint unes relacions sinceres, enriquidores i properes entre els adults, on el respecte cap a la diversitat d’opcions sempre hi és present.

Xerrades

Part de la meva feina consisteix en difondre què podem aportar les doules a les famílies i per què és tant important.

Les xerrades en grup són un bon moment per tindre més informació, tant de la nostra tasca, com d’elements que poden ajudar a les famílies en el seu procés particular.

Estic disponible, tant per oferir-les a institucions, com entitats, o grups de famílies.